Hranice

Hranice dlouhodobě podporují cyklistiku jako zdravý a šetrný způsob dopravy. Hranice a celý region je protkaný hustou sítí cyklistických tras, prochází tudy první cyklodálnice v ČR – 160 km dlouhá Cyklostezka Bečva. I pro letošní rok je koordinátorem Hranická rozvojová agentura, která s městem spolupracuje především v oblasti cestovního ruchu, ale i v dalších rozvojových okruzích. Společně pro letošní rok plánujeme otevírání sezóny na Cyklostezce Bečva, které se uskuteční 23. 4. 2016. Přijeďte na společnou cyklovyjížďku, můžete získat i drobný upomínkový předmět.