Plzeň

Plzeň se do kampaně DO PRÁCE NA KOLE zapojí letos již po čtvrté. Díky kampani, která tu oslovuje mnoho lidí, se povedlo posílit i místní cyklokomunitu. Město Plzeň zatím nemá ani cyklokordinátora, ani ucelenou síť cyklostezek či cyklopruhů, pro politiky je městská cyklodoprava zatím okrajové a opomíjené téma.

KOORDINÁTOŘI KAMPANĚ V PLZNI:
Akci v Plzni koordinuje iniciativa Plzeň na kole /www.plzennakole.cz/ pod hlavičkou SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň /www.klubcestovatelu.com/ a podpořil ji Nadační fond Zelený poklad /www.zelenypoklad.org/. Záštitu nad plzeňskou kampaní převzal Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

CO CHCEME V PLZNI KAMPANÍ DOSÁHNOUT:
– odhlehčit městu přetíženému automobilovou dopravou
– ukázat městskou cyklistiku jako součást zdravého a udržitelného životního stylu a mobility města,
– posílit místní cyklokomunitu,
– přilákat na kola nové lidi,
– upozornit na cykloproblémy v našem městě,
– ukázat zaměstnavatelům, že dojížděním „do práce na kole“ mohou jejich zaměstanci i oni samotní mnohé získat,
– propagovat místní bikesharing KolemPlzne.cz.

AKCE V RÁMCI KAMPANĚ DO PRÁCE NA KOLE (viz Akce):
– v březnu se v ulicích Plzně objeví opět sdílená kola projektu KolemPlzne.cz, která si můžete po registraci půjčovat
– 17. 4. se koná první veřejná cyklodílna v tomto roce
– v květnu probíhá kampaň DO PRÁCE NA KOLE
– 10. 5., 17-19 h, cyklodílna v DEPO2015, Presslova ul.
– 17. 5., 10-18 h si dojeďte do Moving Café na Kafe na triko, stačí přijet v triku kampaně a máte pro sebe kafe zadarmo
– 28. 5., 14-20 h si dojeďte na Městskou plovárnu Plzeň pro Kafe na triko, stačí přijet v triku kampaně a máte pro sebe kafe zadarmo
– 31. 5., 6.30-9 h Snídaně pro cyklisty, u Papírenské lávky
– 14. 6. vyhlásíme výsledky kampaně DO PRÁCE NA KOLE a v ten samý den otevřeme opět naší cyklodílnu (17-18 h). Program: hudba, cyklodílna, tanec…

KONTAKT:
Eva Haunerová (iniciativa Plzeň na kole)
koordinátorka kampaně pro Plzeň
e-mail: dopracenakole.plzen@gmail.com
tel.: 603 772 309

www.plzennakole.cz
www.fb.com/plzennakole