PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Na této stránce naleznete podrobná pravidla soutěže Do práce na kole v Praze. Každé město si může pravidla lehce obměnit, proto se podívejte, v jakých kategoriích se soutěží právě u vás.  Pokud budete mít i přesto dotazy týkající se pravidel, kontaktujte nás na kontakt@dopracenakole.cz.

Základní přehled soutěžních kategorií (podrobná pravidla ke každé kategorii následují níže na stránce)

 • Hlavní soutěžní kategorií je Pravidelnost – tady jde o to, aby celý váš tým ujel v průběhu května alespoň 66 % cest do práce a z práce na kole a jste zařazeni do slosování o věcné ceny.
 • Pro ty, co si rádi dávají do těla a našlapají (uběhnou…) denně hodně desítek kilometrů, je tu kategorie výkonnost.
 • Pokud vás ve firmě šlape (běhá, chodí..) hodně a vydržíte to od května až do konce září, rozhodně se zapojte do nové soutěžní kategorie Aby firmy šlapaly.
 • Pro firmy, které ukázkově podporují svoje zaměstnance v tom, aby se do zaměstnání dopravovali na kole (během či pěšky), je tu klání o titul Cyklozaměstnavatel roku (vyhlašuje zvlášť každé město, ale zároveň vyhlásíme i jednoho nejlepšího z celé republiky)
 • Když nám pošlete chytrý návrh, jak zlepšit nedokonalost (nedomyšlenost atp.) v infrastruktuře pro kola nebo i pěší na vaší cestě z domova do práce, můžete být odměněni v kategorii Cykloopatření (vyhlašuje zvlášť každé město)
 • Jestli si myslíte, že v žádné z výše uvedených kategorií nemáte velkou šanci uspět, ale jste kreativní, pošlete nám vtipnou fotografii, video, esej, blog, komix či báseň, a můžete vyhrát v celorepublikové soutěži Kreativita.

Pravidelnost

(soutěž na pravidelnost tý­mů)

Jezdíte vy a vaši kolegové do práce na kole skoro každý den? Pak máte možnost získat za svou píli cenu. Losování hlavní ceny proběhne na vyhlašovacím večírku 9. června a vyhraje jeden z týmů, který urazí v průběhu května minimálně 66 % cest.

 1. Vytvořte firemní tým a registrujte všechny jeho členy do 30. dubna 2016.
 2. Jeden firemní tým může mít 2 – 5 členů. Všichni členové by měli být zaměstnanci jedné pobočky stejné firmy. Pouze v případě, že ve vaší pobočce neseženete žádného kolegu, můžete sestavit tým s lidmi z jiné pobočky anebo dokonce z jiné firmy – pak můžete využít naší cykloseznamky. V jedné firmě může vzniknout libovolný počet týmů.
 3. Hlavní soutěž v dojíždění firemních týmů do práce na kole (elektrokole či koloběžce) se odehrává v pracovních dnech od 1. května do 31. května, včetně. Nově se do soutěže mohou zapojit i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři. Jednotlivé způsoby (kolo, běh…) můžete během soutěže libovolně střídat (každý den pouze zaškrtnete, který způsob dopravy jste v daný den zvolili).
 4. Minimální trasa, kterou si mohou běžci, chodci a bruslaři do soutěže započítat, měří 1,5 km (v jednom směru).
 5. Do kategorie pravidelnost se započítávají i cesty, které jsou z části vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto).
 6. Každý/á člen/ka týmu zaznamenává na svém webovém profilu během soutěžního měsíce května, kdy jel/a do práce a z práce na kole.
 7. Zaznamenávat jízdy je možné vždy 7 dní nazpět (tedy např. v neděli můžete zapsat jízdy nejdéle za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoli).
 8. Závěrečné losování hlavní ceny proběhne na vyhlašovacím večírku, který plánujeme na čtvrtek 9. června 2016 v Praze. Vítěze vylosuje sdružení Auto*Mat. Cenu vyhraje vylosovaný tým, který jezdil alespoň 66 % cest v průběhu celého května do práce na kole. Procenta se počítají jako průměr za celý tým.
 9. Abyste mohli dosáhnout 100% pravidelnosti, musí mít váš pracovní rozvrh minimálně 14 dní, tzn. máte možnost ujet na kole (koloběžce, pěšky, během, na bruslích, …) minimálně 28 jednosměrných jízd.
 10. Pokud pracujete o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat. Víkendový cyklovýlet si do soutěže ovšem nezapočítávejte :-)
 11. Člen/ka týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné, nelze se do týmu vrátit. V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze 1 soutěžící, bude přeřazen do soutěžní kategorie jednotlivců.

Výkonnost

(soutěž na vzdálenost jed­not­liv­ců)

Bydlíte daleko od práce a najedete (nachodíte, naběháte) při svých cestách dlouhou štreku? Pak můžete vyhrát cenu za nejvýkonnějšího jezdce. Na rozdíl od předchozí kategorie se zde cení najetá vzdálenost v kilometrech. Tak do toho šlápněte a vyhrajte!

Vítězové této kategorie budou vylosováni na závěrečném večírku na začátku června. Losovat se bude z padesáti nejúspěšnějších jezdců či jezdkyň (chodců/kyň, běžců/kyň), kteří v průběhu května najedou nejvíce kilometrů. Do této soutěžní kategorie je (stejně jako ke kategorii Pravidelnost) automaticky přihlášen každý účastník Do práce na kole. Při zaznamenávání vašich cest si můžete zaznamenat buď pokaždé jiný počet kilometrů, podle toho, kolik zrovna ujedete (ujdete, uběhnete), anebo se vám automaticky zaznamenává ten počet kilometrů, který jste si předvyplnili jako vaši typickou vzdálenost z domova do práce. Pokud do práce jdete či běžíte, musíte (stejně jako v kategorii Pravidelnost) ujít či uběhnout minimálně 1,5 km v jednom směru, aby Vám byla cesta započítána.

V případě, že se do práce dostáváte kombinovanou dopravou (autobus, vlak, auto), uvádějte vždy pouze vzdálenost, kterou překonáváte na kole (elektrokole, koloběžce, během, pěšky, na bruslích, …).

Aby firmy šlapaly

V této kategorii hodnotíme průměrný počet jízd do práce na kole (koloběžce, pěšky…) všech zaměstnanců vaší firmy (= pobočky) zapojených do soutěže v období květen – září 2016. Součet všech jízd celé vaší firmy (pobočky) tedy vydělíme počtem vašich soutěžících. Do tohoto průměru budou počítány pouze jízdy těch, kteří v období květen – září ujeli na kole (koloběžce, během, pěšky…) minimálně 30% jízd (tedy 30 % z cest uskutečněných v pracovních dnech).

Do této kategorie není třeba se nijak speciálně přihlašovat. Stačí pouze pokračovat v zapisování jízd ve vašem profilu i po konci května a vytrvat až do září.

V případě nepravděpodobné shody výsledků (více firem na společném místě), bude rozhodující celkové procento zaměstnanců vaší pobočky zapojených do Do práce na kole.

Vyhlašovatelem kategorie Aby firmy šlapaly je ABRA Software, národní partner Do práce na kole. Na www.abyfirmyslapaly.cz se dozvíte více o tom, co můžete vyhrát a proč je dobré se zapojit.

 Cyklozaměstnavatel roku

Do soutěže se mohou zapojit i firmy, a to v kategorii Cyklozaměstnavatel roku. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt , a to prostřednictvím jednoho svého zaměstnance – buď tzv. „Koordinátora společnosti“, pokud ho společnost nemá, může firmu přihlásit zaměstnance společnosti. Přihlášení firmy proběhne zasláním odpovědí na dotazník Soutěž Cyklozaměstnavatel roku ve vašem soutěžním profilu. Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatný soutěžící subjekt.

Titul Cyklozaměstnavatel roku 2016 vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.
První tři firmy, které v dotazníku dosáhnou nejvyššího počtu bodů, navštíví místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cyklo-opatřeních v daném soutěžním subjektu vybere finálního vítěze.
Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. května 2016.
Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (firma) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.

Titul nemůže získat žádná z firem, které jsou oficiálním partnerem/sponzorem Do práce na kole 2016, ani vítězové kategorie v minulých ročnících.

Cykloopatření

(do­ta­zník jed­not­liv­ců)

Chybí vám na vaší cestě z domova do práce nějaká část dopravní infrastruktury, zásadně potřebná k tomu, aby se vám na kole jezdilo pohodlně, bezpečně a bez zbytečných překážek? Setkali jste se s absurdním dopravním řešením pro cyklisty ve vašem městě? Pokud máte nápad jak situaci zlepšit, pošlete nám svůj podnět! Vyhraje ten, kdo nám pošle nejvýstižnější fotku s komentářem a návrhem řešení. Odměněny budou tři nejlepší návrhy na zlepšení z každého města (které tuto kategorii vypíše), které komise vyhodnotí jako nejpotřebnější. Podnět na zlepšení konkrétního místa je třeba zadat na webu skupiny Cyklisté sobě společně s fotografií a podrobným popisem současné nevyhovující situace. Auto*Mat ve spolupráci s místními organizátory a radnicemi měst se bude snažit aktivně prosazovat realizaci nejlepší navržených opatření.

Do soutěže se přihlásíte tím, že v registračním systému vyplníte odkaz (url) na váš podnět.

V případě, že chodíte, běháte, … počítají se i podněty na webu Chodci sobě.

Kreativita

(celorepubliková soutěž jednotlivců a týmů)

Inspiruje vás jízda na kole k tvůrčí činnosti? Pochlubte se nám s vašimi postřehy a nápady z průběhu soutěže, nejlepší tři výtvory ohodnotí komise a získají věcné ceny. Zapojte se do kreativní soutěže a napište nám báseň, vytvořte fotoalbum, nakreslete komiks, natočte legrační video nebo složte a zapějte píseň, fantazii se meze nekladou.
Nezávislá porota bude hodnotit především vtip, originalitu příspěvku, kvalitu zpracování, ale i myšlenku související s tématem soutěže. Do kreativní kategorie se přihlásíte nahráním soutěžního příspěvku v registračním systému (nejpozději do 31. května 2016). Nemělo by jít o profesionální dokumentaci vyrobenou na zakázku od externí společnosti, ale naopak o co „nejlidštější“ produkt samotných soutěžících. Soutěžní příspěvky budou v průběhu soutěže zveřejňovány na webových stránkách kampaně a na facebooku. Příspěvky mohou být zveřejněny na webu Do práce na kole a Auto*Matu a mohou být použity v propagačních materiálech soutěže.